De Ruimte

To create environments where people love to learn

Samen scholen creëren waar met plezier geleerd wordt.

Met veel ambitie en energie ontwikkelen we oplossingen voor allerlei problemen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Maar het succesvol invoeren van deze oplossingen lukt vaak minder goed. En precies daar ligt de expertise van De Ruimte.

In De Ruimte professionaliseren bestuurders, schoolleiders en leraren zich in het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe zorg ik ervoor dat een oplossing of aanpak draagvlak krijgt en met plezier en vakmanschap praktijk wordt?

In De Ruimte kies je zelf welke vorm van ondersteuning op dit moment passend is. Anaïs en Jan begeleiden je in die keuze en helpen je bij de uitvoering. Je mag rekenen op deskundigheid, kennis en ervaring.

Je kunt kiezen voor coaching en begeleiding voor jou persoonlijk of met je team. Dat kan in onze basisplaats of op jouw school. In De Ruimte ontmoet je ook andere bestuurders, schoolleiders en leraren die net als jij nieuwe oplossingen succesvol in praktijk willen brengen. Met hen kun je samenwerken en bouwen aan je proces in onze inspirerende en leerzame werkplaats. En je kan leren van leiders buiten het onderwijs die toonaangevende veranderingen succesvol hebben ingevoerd in hun organisaties, onze fieldlabs. In je eentje kom je een eind, samen maken we het verschil.

De missie van De Ruimte is ‘To create environments where people love to learn’. Zodra die missie praktijk is op scholen, lossen we de problemen op die ons dagelijks voor zoveel uitdagingen plaatsen.

 

De Basisplaats

Hier is er alle tijd voor jou en ga je aan de slag met je coach. Jij als mens en professional staat centraal.

De Werkplaats

Hier werk je samen met anderen om jouw visie in praktijk te brengen en profiteer je volop van de kracht van een sterke community.

Fieldlabs

Hier leer je van leiders buiten het onderwijs die net als jij vanuit hun dromen iets nieuws zijn begonnen.

De Basisplaats

In de Basisplaats draait het om jou en je persoonlijke en veranderkundige ontwikkelproces. Onder begeleiding van een ervaren coach sta je uitvoerig stil bij het waarom en het waartoe van de keuzes die je maakt om je onderwijs te verbeteren. In de Basisplaats stippel je de route uit die je wil gaan. Dicht bij jezelf, vanuit jouw kijk op goed onderwijs.

Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw visie ook praktijk wordt? Hoe neem je anderen hierin mee? Waar ga je op sturen en waarop per se niet? Hoe voorkom je dat je weerstand gaat managen? In de Basisplaats is er alle tijd voor het verkennen en beantwoorden van dergelijke vragen. Je begeleider daagt je uit en moedigt je aan om te reflecteren op de keuzes die je maakt en de effecten ervan. Je onderzoekt er patronen, twijfels, overtuigingen en blokkades in jezelf die je mogelijk in de weg zitten om je doel te bereiken. Als onderdeel van je proces onderzoek je ook op welke manier de Vrijplaats en de Fieldlabs jou kunnen helpen om je doelen te realiseren.

'Dit coachgesprek was een zen-moment voor mij'

Laura

'Er is een last van mijn schouders gevallen'

Lisette

'Bijzonder hoe we zo snel tot de kern komen waar het ‘waar’ is.. de plek van waaruit ik wezenlijk kan groeien in mijn leiderschap'

Kirsten

De Werkplaats

In de Werkplaats van De Ruimte kom je samen met andere bestuurders, schoolleiders en leraren die net als jij hun onderwijs willen verbeteren. In de Werkplaats kom je als mens achter de professional tevoorschijn en vertel je jouw verhaal over wie je bent en waar je naartoe wilt met je school, wat de fundamenten zijn waardoor je dat wil en hoe je dat gaat aanpakken. In de Werkplaats ga je concreet aan de slag en bereid je volgende de stappen voor die je in school wil zetten. Ook kun je één of meerdere collega’s meenemen die belangrijk voor je zijn om je doelen te realiseren.
In de Werkplaats maak je gebruik van elkaars kennis en expertise en help je elkaar ook op school om de juiste stappen te zetten. We werken als groep samen aan een nieuwe praktijk voor elke deelnemer. Je wordt er verrijkt en geïnspireerd met kennis, kunst en wetenschap. Ingeblikt of live door experts in een betreffend vakgebied.

Fieldlabs

Schoolleiders zijn voornamelijk leiders ín hun eigen school en dat is vreemd: onderwijs is een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. De manier waarop we in scholen jongeren voorbereiden op hun toekomst, raakt de maatschappij van morgen. Fieldlabs zijn bedrijven, instellingen en instanties buíten het onderwijs die schoolleiders graag ontvangen met een kop koffie.

In een Fieldlab ga je in gesprek met leiders die vanuit hun persoonlijke passie en dromen iets nieuws zijn begonnen. Die binnen de bestaande mores een nieuwe mores neerzetten. Ze doen dat voor een betere wereld voor onze jeugd. Met hun ervaring kunnen schoolleiders kritisch bevragen op – en aanmoedigen tot leiderschap dat de bestaande mores voor altijd zal veranderen.

Het doet ertoe wat we op scholen doen, we doen daar iets fundamenteels. Het is voor schoolleiders daarom van belang dat zij hun omgeving bij de invulling van hun rol als leider betrekken. En waar kan dat beter dan bij collega leiders in andere sectoren? Door hartelijk ontvangen te worden en in gesprek te gaan over leiderschap en te leren van die praktijk. De Ruimte biedt je zo de gelegenheid om je lerend netwerk te vergroten en nieuwe mensen te verbinden aan je school.

De Ruimte heeft een aantal Fieldlabs aan zich verbonden waar je nu al naartoe kunt. We moedigen je daarnaast aan om zelf Fieldlabs te benaderen die passen bij jouw actuele vraagstuk. In de Basisplaats bereiden we jouw keuze en de stappen richting een Fieldlab gedegen voor. Met welke vragen ga je ernaar toe? Vragen over jouw leiderschap en jouw visie op de ontwikkeling van mensen? Jouw visie op de ontwikkeling van de samenleving? Jouw aanpak over het in beweging krijgen van jouw school? Hoe je medewerkers daarin meeneemt? Hoe je omgaat met de spanning tussen innovatie en weerstand? Hoe je jouw mensen mens laat zijn?

Jij leert er veel van, De Ruimte ook. Door de kennis die je opdoet in een Fieldlab, de inzichten in de Basisplaats en de dialoog en kennisuitwisseling in Werkplaats, ontwikkel jij leiderschap dat nodig is voor ontwikkeling in jouw school. De Ruimte ontwikkelt op die manier kennis over schoolleiderschap waar we onderzoekers in mee laten doen en die we vervolgens delen met andere schoolleiders in de sector.

Eerste stap in De Ruimte

De eerste stap in De Ruimte is de intake. Een gesprek waarin Anaïs of Jan met jou verkent welke begeleiding nu passend voor je is. Na die verkenning:

  1. heb je je doel en richting scherp;
  2. heb je in beeld welke stappen je te zetten hebt en welke uitdagingen dan aan de orde zijn;
  3. weet je naar welke resultaten we stapsgewijs toewerken;
  4. weet je hoe het begeleidingstraject eruit gaat zien inhoudelijk en in de tijd, heb je een heldere doelformulering, een plan van aanpak en weet je op welke momenten we proces en opbrengsten evalueren.

Deze vier punten geven houvast en commitment voor beide partijen over hoe we met elkaar aan de slag gaan en waar we naartoe werken.

Aanmelden intake

Wat bieden we?

  • begeleiding bij jou op school
  • begeleiding voor jou als schoolleider of bestuurder persoonlijk
  • toegang tot kennis over nieuwe inzichten en werkwijzen uit de expertise van Jan en Anaïs.
  • werkplaatsen waar je een dag samen met andere collega’s aan de slag gaat rondom een relevant onderwerp voor jouw schoolontwikkeling.
  • een rijk netwerk waarin je andere experts van buiten het onderwijs kunt ontmoeten en van hen leren over leidinggeven aan een (veranderende) organisatie.

Kosten

We werken met marktconforme dag(deel)prijzen. Afhankelijk van de begeleiding die je kiest, berekenen we wat de kosten worden.

Cockpit De Ruimte:

Jan en Anaïs zijn de contactpersonen in De Ruimte. Wij werken samen met andere experts en ervaringsdeskundige zoals Thieu Besselink, Stef van Wickeren, Nicole Hanegraaf.

Jan Fasen

janfasen.nl

Anaïs Besemer

anaisbesemer.nl

Thieu Besselink

thelearninglab.nl

Stuur een mail met je gegevens en we nemen contact met je op.

Als bestuurder, schoolleider en leraar kun je vandaag het initiatief nemen om in beweging te komen en in De Ruimte te stappen. De keuzes die je vanaf dan maakt zullen het leer- en werkplezier van velen positief beïnvloeden.

Ruimte voor gesprek