Skip to main content

Ben je bereid actief mee te werken

aan beter onderwijs?

Schoolleiders die in De Ruimte stappen willen graag verbinden met inspirerende leiders uit het bedrijfsleven om van hen te leren en de ontwikkelomgeving voor de jongste generaties met hun te delen. Wil je met ons dit experiment aangaan?

We leven in een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Sterker, er is niet alleen sprake van een tijdperk van versnelde verandering maar een verandering van tijdperk. Ons onderwijs sluit niet goed aan op de maatschappelijke behoefte van nu en die van morgen.

Onderwijs is de opmaat om jongeren niet alleen voor te bereiden op – maar vooral met elkaar te laten nadenken over – hun toekomstige samenleving en hoe deze samen te bouwen. Hoe er dagelijks in scholen met jongeren wordt omgegaan en wat ze daar leren doet ertoe. Schoolleiders realiseren zich die verantwoordelijke positie en pakken het leiderschap dat daarvoor nodig is op, vanuit een hoopvolle visie en met een beeld van een voortdurend in ontwikkeling zijnde samenleving.

Echter hoe dat leiderschap dan in de praktijk inhoudt dient te worden gegeven is een actuele vraag en behoefte van veel schoolleiders. Fundamentele verbetering hierin is een voortdurende zoektocht die wordt gehinderd door ontoereikende leiderschapsvaardigheden. Daarom initiëren wij een initiatief dat schoolleiders ondersteunt in het verhelderen en uitvoeren van hun rol in de dagelijkse praktijk: De Ruimte.

De Ruimte

Het initiatief is uniek en bestaat uit een gestructureerd kwaliteitsprogramma waarbinnen schoolleiders worden begeleid in hun ontwikkeling. Hierin gaan ze met verschillende thema’s aan de slag. Voor deze thema’s trachten we vervolgens invulling te geven aan de implicaties voor schoolleiders;

Thema’s waarmee schoolleiders aan de slag aan:
 • Hoe breng of hou ik innovatie op gang in mijn school?
 • Hoe hebben de belangrijkste maatschappelijke thema’s hierin een plek?
 • Hoe zorg ik ervoor dat leraren deze innovatie onderschrijven en zij leiderschap laten zien om deze visie praktijk te laten worden?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de innovatie de vereiste kwaliteit heeft en hoe weet ik dat?
 • Hoe maak ik dat zichtbaar en hoe leg ik er verantwoording over af?
 • Hoe betrek ik de omgeving hierbij? Ouders, de wijk, bedrijven etc.?
 • Hoe geef ik innovatie een plek in de begroting en exploitatie?
 • Hoe voer ik een HR beleid dat zelforganisatie, innovatie en kwaliteit faciliteert?
Implicaties:
 • Wat betekent dit voor mijn rol?
 • Welke kennis, tools, mensen en (wetenschappelijk) onderzoek staan mij ter beschikking?
 • Hoe weet ik dat ik op koers ben en blijf tijdens het veranderproces?
 • Hoe stuur ik op kwaliteit?
 • Hoe financier ik deze ontwikkeling opdat continuïteit geborgd wordt?

FieldLab

Een hoeksteen van De Ruimte is het FieldLab. Deze willen we graag ontwikkelen waar onderwijsleiders leren van en met inspirerende leiders zoals jij, die actief met deze thema’s bezig zijn in hun organisaties:

  • die vanuit hun persoonlijke passie en dromen iets nieuws zijn begonnen;
  • die binnen de bestaande mores en het bestaande systeem een nieuw mores neerzetten;
  • die de dingen doen vanuit een motivatie om bij te dragen aan een betere wereld voor onze jeugd;
  • die over die betere wereld een visie heeft en daar graag over vertelt;
  • die zelf de uitdaging hebben doorgemaakt scherp te blijven op hun eigen gezondheid, workload, kernwaarden, verantwoordelijkheden, leven en geleefd worden;
  • die nieuwsgierig zijn naar de passie en dromen van leiders uit andere sectoren met een zelfde ambitie en hoe deze er in de praktijk uitziet, en daarover ervaringen en expertise wil delen;
  • die deze ontmoeting met een andere leider als een waardevol leermoment zien;
  • die waarden gedreven leiderschap leven en kennis hebben van theorieën en modellen die helpen om een nieuwe praktijk neer te zetten;
  • die weten dat een nieuwe praktijk alleen zo mag heten wanneer medewerkers en klanten het daarbij passende gedrag vertonen;
  • waar mogelijk blijvende contacten uit voortvloeien en je je 06-nummer mee deelt.

Aan het Fieldlab zitten voor jouw bedrijf geen financiële consequenties. (Bedrijfs)vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd; het tijdsbeslag is relatief beperkt en kan bestaan uit één of een aantal ontmoetingen met een relatief korte doorlooptijd. Aantal en planning hiervan vindt gedurende het schooljaar in goed overleg plaats. Wij zouden het enorm op prijs stellen indien je een Fieldlab zou kunnen worden en daartoe hebben we de volgende vragen:

Vragen:
 • wil je deze nieuwsgierige onderwijsleiders hartelijk ontvangen in je organisatie, laagdrempelig met een kop koffie?
 • wil je samen ontdekken wat passende vormen zijn om kennis en expertise uit te wisselen en te onderhouden?
 • wil je je organisatie verrijken met perspectieven vanuit ontwikkelomgevingen voor de jongste generaties?

Wil je actief bijdragen aan beter onderwijs? Met open vizier de dialoog aangaan met schoolleiders om in goed overleg invulling te geven aan hun leiderschap en ontwikkelbehoeften daarin? We ontvangen je hartelijk in De Ruimte!

Anaïs Besemer, Jan Fasen & Frank Eggink

Contact

Stap in De Ruimte en meld je aan als FieldLab:

Fout: Contact formulier niet gevonden.

In het FieldLab leren onderwijsleiders van en met inspirerende leiders zoals jij, waar ze actief met leiderschapsthema’s bezig zijn in hun organisaties.