Skip to main content

Waar kom ik vandaan? Waar wil ik naar toe, met mezelf en met mijn school? Wat maakt dat ik dat nu wil? Welk ongemak wil ik ermee oplossen? Hoe luidt mijn precieze (leiderschap) vraag en wat staat me te doen om mijn gedroomde doel te bereiken? Welk besluit heb ik dan vandaag te nemen? 

Als ware het muzen, zo hingen deze vragen in #deruimte rondom de tien schoolleiders die afgelopen vrijdag in de eerste Vrijplaats kwamen opdagen. De drukke agenda van school bleef een dag onaangeroerd. Wat telde was de nood aan een verkwikkend moment voor henzelf, even afstand nemen, kennismaken met nieuwe collega’s, de verdieping opzoeken en elkaar aanmoedigen om te reflecteren op de vraag: ‘Wat wil ik eigenlijk?’

Hoe een dag hard werken aan een wezensvraag nieuwe energie kan opleveren, bleek bij de borrel op het einde. Met een herladen bewustzijn en nieuwe inzichten formuleerde ieder een persoonlijk actieplan. De kern van dat plan werd hardop uitgesproken in de groep, zodat ieder elkaars getuige en helper werd. Een ritueel moment dat het startschot gaf van een proces om een gedragsverandering op alle niveaus van je school te bewerkstelligen waardoor je visie praktijk is geworden. Anaïs en Jan gaan in #deBasisplaats dit proces coachen.

Leave a Reply